ÜŞÜNMƏ

Üşünmək”dən f.is.
ÜŞÜMƏK
ÜŞÜNMƏK

Digər lüğətlərdə