ÜTÜLƏNMƏ

Ütülənmək”dən f.is.
ÜTÜLƏMƏK
ÜTÜLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə