ÜTÜLMÜŞ

f.sif. Tükləri yandırılıb təmizlənmiş.
[Xuduş] əlinə də bir ütülmüş toyuq götürmüşdü. Ə.Sadıq.

ÜTÜLMƏK
ÜTÜLÜ

Digər lüğətlərdə