ÜTÜSÜZ

sif. Ütü çəkilməmiş, ütülənməmiş. Baxışın geyim-keçimdə səliqəli olduğunu Qaçay bilirdi.
Ütüsüz şalvar geyinməzdi. İ.Məlikzadə.

ÜTÜLÜ
ÜVƏZ

Digər lüğətlərdə