ÜVƏZ

bot. bax quşarmudu. Üvəz soyuğadavamlı bitkidir.
ÜTÜSÜZ
ÜYÜDÜLMƏ

Digər lüğətlərdə