ÜZDÜRMƏK

icb. Üzməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, üzməyə məcbur etmək.
Çayda Əmiraslan soyunub atı mindi və suyun dərinliyinə salıb bir neçə dəfə üzdürdü. S.S.Axundov.
Üzdürüb atları, keçək buradan; Lazımdır qaçağa geniş bir meydan. H.K.Sanılı.

ÜZDÜRMƏ
ÜZƏÇIXDI

Digər lüğətlərdə