ŞADYANALIQ

şadyanalıq bax şadlıq

ŞADYANA
ŞAGİRD

Digər lüğətlərdə