ŞUM

I şum bax pərşum

II şum bax uğursuz 1

ŞULUQLUQ
ŞUMAL

Digər lüğətlərdə