ƏBABİL

dağ qaranquşu, uzunquyruq.
EYZƏNQIZ
ƏBADƏT

Digər lüğətlərdə