ƏFİQƏ

səyyah (Ən böyük səyyah Günəşdir); macəraçı (bax: Afiq).
ƏFİDƏ
ƏFRA

Digər lüğətlərdə