ƏHLİYYƏT

ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət.
ƏHLİYYƏ
ƏHYA

Digər lüğətlərdə