ƏKS

Ərəbcə inikas sözü ilə kökdaşdır, mənası şəkil, obraz anlamına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏKMƏK
ƏKS-REKLAM

Значение слова в других словарях