ƏLFİYYƏ

ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar.
ƏLFİNAZ
ƏLFİYYƏT

Digər lüğətlərdə