ÜÇHİSSƏLİ

sif. Üç hissədən ibarət olan. Üçhissəli əsər.
ÜÇHƏFTƏLİK
ÜÇXALLI

Digər lüğətlərdə