BABƏT

I BABAT/BABƏT (nə yaxşı, nə pis, ala-babat) [Balağa:] Kimdən narazı deyiləm, qazancım da babatdır (H.Abbaszadə); ALABABAT Tapdıq şəkilləri də alababat çəkib qurtardı (Ə.Vəliyev); MİYANƏ Qarabirçək miyanə süfrə hazırladı (Ə.Vəliyev); ORTABAB Əlikram gətirdiyi iki dənə ortabab Quba almasını qəzetdən açıb təbərrük kimi çıxartdı (B.Bayramov).

II babət bax vəziyyət 1

BABAT
BABİ

Digər lüğətlərdə