Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BAB

  tay — cur — bərabər

  Tam oxu »
 • BABAL

  günah

  Tam oxu »
 • BABAT

  miyanə — orta

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMA

  yaxşılaşma — sağalma — ayılma

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMAQ

  yaxşılaşmaq — sağalmaq — ayılmaq

  Tam oxu »
 • BABI

  dinsiz — kafir — imansız

  Tam oxu »
 • BABILIQ

  dinsizlik — imansızlıq — kafirlik

  Tam oxu »
 • BABLAŞMA

  uyğunlaşma — taylaşma

  Tam oxu »
 • BABLAŞMAQ

  uyğunlaşmaq — taylaşmaq

  Tam oxu »
 • BACARIQ

  qabiliyyət — təcrübə — istedad

  Tam oxu »
 • BACARIQLI

  qabiliyyətli — təcrübəli — istedadlı

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZ

  qabiliyyətsiz — təcrübəsiz — fərsiz — əfəl — aciz

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZLIQ

  qabiliyyətsizlik — təcrübəsizlik — fərsizlik — əfəllik — acizlik

  Tam oxu »
 • BADALAQLAŞMA

  çəkişmə

  Tam oxu »
 • BADALAQLAŞMAQ

  çəkişmək

  Tam oxu »
 • BADALIQ

  hiylə — kələk — fənd — fırıldaq

  Tam oxu »
 • BADƏ

  piyalə

  Tam oxu »
 • BADƏ

  şərab — çaxır

  Tam oxu »
 • BADKEŞ

  həcəmət

  Tam oxu »
 • BAĞ

  ip — kəndir — qaytan — sap

  Tam oxu »
 • BAĞ

  meyvəlik

  Tam oxu »
 • BAĞ-BAĞAT

  ağaclıq — yaşıllıq — bağlıq

  Tam oxu »
 • BAĞ-BAĞATLI

  səfalı — mənzərəli

  Tam oxu »
 • BAĞBAŞI

  sovqat

  Tam oxu »
 • BAĞÇA

  güllük — çiçəklik

  Tam oxu »
 • BAĞÇALIQ

  bax: bağça

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  ciyər (qara)

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  ürək — qəlb

  Tam oxu »
 • BAĞIRĞAN

  ağlağan

  Tam oxu »
 • BAĞIRIŞ

  nərə

  Tam oxu »
 • BAĞIRMA

  qışqırma — çığırma — böyürmə

  Tam oxu »
 • BAĞIRMA

  ağlama — haraylama

  Tam oxu »
 • BAĞIRMAQ

  qışqırmaq — çığırmaq — böyürmək

  Tam oxu »
 • BAĞIRMAQ

  ağlamaq — haraylamaq

  Tam oxu »
 • BAĞIRTI

  çığırtı — nərə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  deyişmə — qıfılbənd — tapmaca

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  sarıma — düyünləmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  kisə — çuval — düyünçə — boğça

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  qapama — qıfıllama — kilidləmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  düymələmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  birləşdirmə — yaxınlaşdırma

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  düzəltmə — qayırma — quraşdırma — tikmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  kəsmə — bəndləmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAMA

  taxma — asma — quraşdırma

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  taxmaq — asmaq — quraşdırmaq

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  deyişmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  sarımaq — düyünləmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  qapamaq — örtmək — qıfıllamaq — kilidləmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  birləşdirmək — yaxınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  düyünləmək

  Tam oxu »