Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BOĞANAQ

  bürkü

  Tam oxu »
 • BOĞANAQ

  toz — tufan

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  boylu — ikicanlı — hamilə

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  boyun

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  hülqum

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMA

  tutma — yaxalama

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMA

  kəsmə — üzmə

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMAQ

  tutmaq — yaxalamaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMAQ

  kəsmək — üzmək

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ

  ikicanlılıq — hamiləlik

  Tam oxu »
 • BOĞÇA

  bağlama

  Tam oxu »
 • BOĞMA

  sıxma

  Tam oxu »
 • BOĞMA

  öldürmə

  Tam oxu »
 • BOĞMAQ

  sıxmaq

  Tam oxu »
 • BOĞMAQ

  öldürmək

  Tam oxu »
 • BOĞUQ

  tutqun — zəif

  Tam oxu »
 • BOĞUQ

  büzülü — yığılı

  Tam oxu »
 • BOĞULTU

  xırıltı

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMA

  qapışma

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMA

  dolaşma — savaşma — vuruşma

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMAQ

  qapışmaq

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMAQ

  dalaşmaq — savaşmaq — vuruşmaq

  Tam oxu »
 • BOL

  çox — artıq

  Tam oxu »
 • BOLLANMA

  çoxalma — artma

  Tam oxu »
 • BOLLANMAQ

  çoxalmaq — artmaq

  Tam oxu »
 • BOLLU

  bax: bol

  Tam oxu »
 • BOLLUQ

  çoxluq — artıqlıq

  Tam oxu »
 • BOLLUQ

  firavanlıq — rifah

  Tam oxu »
 • BORAN

  çovğun — qasırğa

  Tam oxu »
 • BORANLAMA

  çovğunlama

  Tam oxu »
 • BORANLAMAQ

  çovğunlamaq

  Tam oxu »
 • BORANLI

  çovğunlu — qasırğalı

  Tam oxu »
 • BORANLI

  müsibətli — fəlakətli

  Tam oxu »
 • BORANLIQ

  bax: boran

  Tam oxu »
 • BORC

  verəcək

  Tam oxu »
 • BORC

  vəzifə

  Tam oxu »
 • BORC

  haqq — minnət

  Tam oxu »
 • BORCLU

  verəcəkli

  Tam oxu »
 • BORCLU

  vəzifəli

  Tam oxu »
 • BORCLU

  haqlı — minnətli

  Tam oxu »
 • BORCLULUQ

  bax: borc

  Tam oxu »
 • BORDAQ

  kök — bəslək

  Tam oxu »
 • BORU

  turba

  Tam oxu »
 • BOŞ

  bihudə — əbəs — hədər — əsassız — cəfəng

  Tam oxu »
 • BOŞ

  səmərəsiz — faydasız — məzmunsuz — mənasız

  Tam oxu »
 • BOŞ

  iradəsiz — dayanıqsız — yüngül

  Tam oxu »
 • BOŞ

  sadə — asan

  Tam oxu »
 • BOŞ

  sıyıq — duru

  Tam oxu »
 • BOŞ

  lax — oynaq

  Tam oxu »
 • BOŞ-BİKAR

  avara — veyil

  Tam oxu »