Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BUCAQ

  künc — guşə

  Tam oxu »
 • BUCAQLI

  künclü — guşəli

  Tam oxu »
 • BUDAQ

  şaxə — qol

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMA

  şaxələnmə — qollanma

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMAQ

  şaxələnmək — qollanmaq

  Tam oxu »
 • BUDAQLI

  şaxəli — qollu

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  döymə — vurma — əzişdirmə

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  kəsmə — doğrama — qırma

  Tam oxu »
 • BUDAMAQ

  kəsmək — doğramaq — qırmaq

  Tam oxu »
 • BUDAMAQ

  döymək — vurmaq — əzişdirmək

  Tam oxu »
 • BUĞ

  buxar

  Tam oxu »
 • BUĞA

  kələ

  Tam oxu »
 • BUĞALIQ

  kələlik

  Tam oxu »
 • BUĞDAYI

  qarayanız — əsmər

  Tam oxu »
 • BUĞLANMA

  buxarlanma

  Tam oxu »
 • BUĞLANMAQ

  buxarlanmaq

  Tam oxu »
 • BUĞUM

  bənd — məfsəl

  Tam oxu »
 • BUXAQ

  çənəaltı

  Tam oxu »
 • BUXAQLANMA

  kökəlmə — ətlənmə

  Tam oxu »
 • BUXAQLANMAQ

  kökəlmək — ətlənmək

  Tam oxu »
 • BUXAR

  bax: buğ

  Tam oxu »
 • BUXAR

  dəm (qaz)

  Tam oxu »
 • BUXARLANMA

  buğlanma

  Tam oxu »
 • BUXARLANMAQ

  buğlanmaq

  Tam oxu »
 • BUXOV

  qandal — cidar

  Tam oxu »
 • BUXOV

  maneə — əngəl

  Tam oxu »
 • BUXOVLAMA

  qandallama — cidarlama

  Tam oxu »
 • BUXOVLAMAQ

  qandallamaq — cidarlamaq

  Tam oxu »
 • BUXOVLU

  qandallı — cidarlı

  Tam oxu »
 • BULAQ

  çeşmə — qaynaq

  Tam oxu »
 • BULAMA

  qarışdırma

  Tam oxu »
 • BULAMA

  batırma — ləkələmə — çirklətmə

  Tam oxu »
 • BULAMA

  yellətmə — tərpətmə

  Tam oxu »
 • BULAMAQ

  yellətmək — tərpətmək

  Tam oxu »
 • BULAMAQ

  batırmaq — ləkələmək — çirklətmək

  Tam oxu »
 • BULAMAQ

  qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • BULANLIQ

  lehməli — palçıqlı — lilli — kirli

  Tam oxu »
 • BULANMA

  bulaşma — batma — kirlənmə

  Tam oxu »
 • BULANMA

  qarışma — öyümə — qaytarma

  Tam oxu »
 • BULANMA

  qarışma — tutulma — xarablaşma — pozulma

  Tam oxu »
 • BULANMAQ

  bulaşmaq — batmaq — kirlənmək

  Tam oxu »
 • BULANMAQ

  qarışmaq — öyümək — qaytarmaq

  Tam oxu »
 • BULANMAQ

  qarışmaq — tutulmaq — xarablaşmaq — pozulmaq

  Tam oxu »
 • BULAŞIQ

  çirkli — kirli

  Tam oxu »
 • BULAŞIQ

  zığlı — kirli

  Tam oxu »
 • BULAŞIQ

  tutqun — boz — buludlu

  Tam oxu »
 • BULAŞIQLI

  bax: bulaşıq

  Tam oxu »
 • BULAŞMA

  batma — ləkələnmə

  Tam oxu »
 • BULAŞMA

  pozulma — qarışma — tutulma — qaralma

  Tam oxu »
 • BULAŞMAQ

  pozulmaq — qarışmaq — tutulmaq — qaralmaq

  Tam oxu »