DUDALAMAĞ

(Bakı)
yalan danışmaq. – Gənə nə dudalıyırsan?
DUÇ
DUDURĞAYI