Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • QAB

  (Salyan) məc. baş, beyin. – Sə:n də qabunda söz qalmır

  Tam oxu »
 • QABAG

  (Dərbənd) alın. – Qabagıma dəgdi daş

  Tam oxu »
 • QABAĞARDAN

  (Bakı) qalayçı. – Qabağardan qazannarı yaxçı ağardıb; – Qabağardannarın sesi küçəni basıb

  Tam oxu »
 • QABAX

  (Zaqatala) bax qabağ

  Tam oxu »
 • QABAXLIX

  (Zaqatala) alınlıq, qadınların alınlarına bağladıqları bəzək əşyası

  Tam oxu »
 • QABALAX

  (Füzuli) cücərti

  Tam oxu »
 • QABALAXLAMAX

  (Füzuli) cücərmək. – Toxum qabalaxlıyır, onnan so:ra yığılır qola, bir qarış qol sürür çiçəx’liyir

  Tam oxu »
 • QABAR

  (Balakən) yoğun qarğı, qamış. – Birqadir cama:tı qabar qırmağa apardı

  Tam oxu »
 • QABARİMƏG

  (Yardımlı) bax qabarmax. – Nə qabareysən üsdümə

  Tam oxu »
 • QABARMAX

  (Zəngibasar, Şərur) cavab qaytarmaq, üzə ağ olmaq. – Uşax mə: elə qabardı ki, nə:tə:r (Şərur)

  Tam oxu »
 • QABÇAĞ

  I (Kürdəmir, Salyan, Yardımlı) suqabı, su içilən qab. – Get bir qabçağ su gəti, içim (Salyan) II (Salyan) pambığı dərilmiş qoza III (Salyan) qutu

  Tam oxu »
 • QABƏLƏ

  (Dərbənd) alma növü adı. – Qabələ istikana uxşar almadu də

  Tam oxu »
 • QABĞARMAX

  (Oğuz) qablaşdırmaq, yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • QABIRĞA

  (Cəbrayıl, Qax, Ucar) 1. cağ (arabada) (Cəbrayıl). – Qabırğaları sındırma 2. kirəmit düzmək üçün evin üstünə üfüqi qoyulan taxta, ağac (Qax, Ucar)

  Tam oxu »
 • QABIRĞALAMAX

  (Göyçay, Ucar) evin üstünə qabırğa (b a x qabırğa 2-ci məna) düzmək, vurmaq. – Ussalar damı qabırğaladı (Ucar)

  Tam oxu »
 • QABQIRAN

  (Quba, İrəvan) lalə. – Qabqıranı dəriv əvə gətirməzdər (İrəvan)

  Tam oxu »
 • QABLA

  (Bakı) kal əncir. – Xəzri ağacın qablalarını səlt tökdi yerə

  Tam oxu »
 • QABLAMA

  (Zəngibasar) qəlp, saxta. – Bı əsil qızıl döylü, qablamadı

  Tam oxu »
 • QABLAMAĞ

  I (Salyan) yığmaq. – Pammığı qablo:un xarala II (Salyan) çox yemək, acgözlük etmək. – Ədə, az qabla, partlıyarsan ki

  Tam oxu »
 • QABLAMAQAZAN

  (Bakı, İrəvan) qapaqlı böyük qazan. – Qablamaqazan çox böüg olur, özi də mö:kəm olur (Bakı); – Qablamaqazanda puloy pişirəllər (İrəvan)

  Tam oxu »
 • QABLANMAĞ

  (Bakı) bərk yıxılmaq, üzü üstə yıxılmaq

  Tam oxu »
 • QABLI

  (Füzuli) xörək adı. – Əti doğruyursan, noxut tökürsən, öz vamına pişirirsən, bıa <buna> qablı deyilir

  Tam oxu »
 • QABLIX

  (Culfa, İrəvan) 1. qın (İrəvan). – Atam öz ülgücünə qablıx tix’di 2. iynə sancılan yastıqça (Culfa). – Qablığın üsdünə iynə sancırıx

  Tam oxu »
 • QABSINDIRAN

  (Bakı) lalə

  Tam oxu »
 • QABUÇ

  (Zaqatala) bağlama. – Ay bala, dur qabuçu bura gəti görüm, içində sap varmı?

  Tam oxu »
 • QAC

  (Göyçay, İmişli, Qax, Sabirabad, Şəki, Zaqatala) bax qaj I. – Qajın suyunu kes (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • QACA-QUCA

  (Bakı) çala-çuxur. – Bu şo:fır afdo:mili lap qaca-quca yolnan sürür; – Mən bilirəm qaca-quceynan gedmeg şo:firçün çetindü

  Tam oxu »
 • QACAX

  (Naxçıvan, Zəngilan) 1. qarğıdalı qıçası (Naxçıvan) 2. qurumuş pambıq qozasının qırıntıları (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • QACAL

  (Meğri) yaylaq, meşə ətrafında otlaq yer. – Heyvandarrar diyərdi: “Xırdabaş heyvanın canı yayda qacal, payızda meşədi”

  Tam oxu »
 • QACAR

  I (Bərdə) bax qajir. – Qacar uçub gəldi II (Qax, Zaqatala) tərs, inadkar. – Əşi, sen nə yaman qacar adamiymişsən?! (Qax) III (Zaqatala) özül

  Tam oxu »
 • QACIMAĞ

  (Biləsuvar, Yardımlı) qıc olmaq

  Tam oxu »
 • QA:CIMAX

  (Şəki, Zəngilan) bax qacımağ. – Əyağım qa:cımışdı, ovdum, düzəldi (Şəki); – Sağ qıçım qa:cıyıb (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • QACIN

  (Şəki) çardağın kənarlarındakı açıq yer. – Öyün qacınına quru ot tıxıyırıx; – Bizim öylərin hamısında olar qacın

  Tam oxu »
 • QACİR

  (Qax, Zaqatala) bax qacar I. – Cəmdəyi qacir yedi (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • QACQAC

  (Zaqatala) sağsağan

  Tam oxu »
 • QAÇ-YORT

  (Cəlilabad) qaçaraq, qaçaqaça. – Tələsirdim, qaç-yort gəldim

  Tam oxu »
 • QAÇAĞADURMA

  (Çənbərək) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • QAÇAQ-QAÇAQ

  (Şuşa) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • QAÇARABUXUR

  (Qax) hərəkətdə, fəaliyyətdə, çalışmaqda olan. – Axşamacan o yan-bu yana qaçarabuxurdu

  Tam oxu »
 • QAÇARĞA

  qaçarğa salmax: (Şahbuz) didərgin salmaq. – Söynin qardaşı mə:m atamı bı kətdən qaçarğa saldı

  Tam oxu »
 • QAÇI

  (Cəbrayıl) arabanın hissələrindən birinin adı. – Gözdə ki, arabanın qaçısı sınmasın!

  Tam oxu »
 • QAÇIRĞA

  (Zaqatala) ling

  Tam oxu »
 • QAÇIRTMAX

  (Şəki) söndürmək (işığı, ocağı)

  Tam oxu »
 • QAÇQAYARA

  (İmişli) heyvanlarda yara adı

  Tam oxu »
 • QADA

  I (Şəki, Şərur, Zaqatala) qardaş II (Qax) aşıq <sümük>

  Tam oxu »
 • QADAĞ

  (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan, Cəlilabad) mıx. – Qadağı taxdıya vırdım (Salyan)

  Tam oxu »
 • QADAĞA

  (Salyan) öyüd, nəsihət. – Uşağa gərəg vaxdında qadağa verəsən

  Tam oxu »
 • QADAĞLAMAĞ

  (Biləsuvar, Cəlilabad) mıxlamaq. – Taxdanı qadağladılar (Biləsuvar); – Usdıl sıney, onı qadağla (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • QADAX

  I (Balakən, Gədəbəy, Mingəçevir, Oğuz, Zaqatala) bax qadağ. – İri qadax yaxşıdı yerə vurmağa (Gədəbəy) II (Şəki) dəmir yamaq (təknə və ya tabağın çatl

  Tam oxu »
 • QADAXLAMAX

  (Oğuz) bax qadağlamağ

  Tam oxu »