Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ZABAĞ

  (Xaçmaz, Quba, Qusar) pərdilərin üstünə düzülən taxta. – Öyə əlli zabağ çatmudi <çatmayır> (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • ZABIN

  (Cəbrayıl) pis. – O sənnən zabın oğlandı:?

  Tam oxu »
 • ZABIR

  (Balakən) qıf

  Tam oxu »
 • ZABRA

  I (Borçalı, Qazax) bax zabır. – Zabreynan nö:üt də töx’, su da töx’, isdəsəη, yağ da töx’ (Borçalı) II (Bolnisi) acizlik

  Tam oxu »
 • ZABRI

  (Borçalı, Qax, Qazax, Zaqatala) bax zabır. – Oğul, İsə, get qonşumuzun zabrısını gətir (Qazax)

  Tam oxu »
 • ZABRU

  (Borçalı, Qax, Zaqatala) bax zabır. – Zabruni qeti, üşşeyə nöyüt toqum (Qax); – Zabruni tez qeti, çırağa növüt tökəsiyam (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • ZABUNMIĞ

  (Zəngibasar) pislik, yamanlıq. – Zabunnuğ eley, özinə oley

  Tam oxu »
 • ZABUR

  (Borçalı) bax zabır. – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər

  Tam oxu »
 • ZADIR

  (Meğri) səfeh, ağılsız. – Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı

  Tam oxu »
 • ZAFT

  zaft eləmax: (Şəki) becərmək, qulluq etmək. – Yeri özüm zaft eli:rəm Zaftında olmax (Qax) – öhdəsində, ixtiyarında olmaq

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  I (Zəngilan) zəif. – Kamıl yaman zağadı II (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur) 1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur)

  Tam oxu »
 • ZAĞAB

  (Lənkəran) qızıl suyu. – Üzigimi zağaba saldırdım

  Tam oxu »
 • ZAĞALAMMAX

  (Çənbərək) özünü öymək, lovğalanmaq. – Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir

  Tam oxu »
 • ZAĞAN

  (Kəlbəcər, Zəngilan) qaraqarğa. – Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • ZAĞAR

  I (Quba) bax zağa I. – Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran); 2

  Tam oxu »
 • ZAĞARA

  (Bakı) xəz papağın qıraqları. – U qədər düz söz danışmısan ki, börkü:n zağarası gedib

  Tam oxu »
 • ZAĞARÇA

  (İrəvan) qısaboy. – O, zağarçanın biridi

  Tam oxu »
 • ZAĞARQARIN

  (Qazax, Kürdəmir, Mingəçevir) yekəqarın. – Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ZAĞARRAMMAĞ

  (Saatlı) bax zağalammax. – Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı

  Tam oxu »
 • ZAĞARRAMMAX

  (Qarakilsə) bax zağalammax. – Zağarrammax peşəsidi onun

  Tam oxu »
 • ZAĞARRIĞ

  (Salyan) dikbaşlıq

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  I (Qax) it II (Cəbrayıl) yağlı (süd). – Ölən inəyimizin südü yaman zağlıydı

  Tam oxu »
 • ZAĞNABIT

  I (Meğri) zəhər. – Eran xannərinə heş zağnabıt da vermeydıx II (Meğri) zəy

  Tam oxu »
 • ZAHA

  (Gədəbəy, Tovuz) təzə doğmuş (qırxı çıxanadək) qadın. – Arvat zahadı, hələ bilmərrə işdə:məz (Gədəbəy); – Suqra zahadı (Tovuz)

  Tam oxu »
 • ZAHI

  (Oğuz, Şəki) bax zaha. – Zahı mala soyux su verməzdər

  Tam oxu »
 • ZAHİ

  (Lənkəran, Şəki) bax zaha

  Tam oxu »
 • ZAHMAN

  I (Füzuli, Kəlbəcər, Qarakilsə, Laçın, Oğuz) iki əkin sahəsi arasında sərhədi müəyyənləşdirmək üçün saxlanılan əkilməmiş yer

  Tam oxu »
 • ZAHRAN

  (Ağsu) bax za:ra. – Zahran Məmmət mə: sögüb

  Tam oxu »
 • ZAXMA

  I (Tovuz) daxma. – Nisa bir zaxmada olur, laf köhnə II (Gəncə) dirək

  Tam oxu »
 • ZAXOR

  (Dərbənd) taxıl saxlamaq üçün taxta və s. düzəldilən anbar. – Zaxorun üşdörd təxdəsi ağəcdən ular

  Tam oxu »
 • ZAXUR

  (Dərbənd) taxıl saxlamaq üçün taxtadan düzəldilmiş iri qab. – Zaxur təxdədən qeyrilədi, unə hacbuğda da tükəllər

  Tam oxu »
 • ZAQQATO

  (Bakı) acı

  Tam oxu »
 • ZAQQI-ZAQQI

  (Cəbrayıl) lovğa-lovğa

  Tam oxu »
 • ZAQQUN

  (Saatlı) zəhər. – Zaqqun kimidi, yeməg olmaz mıyı

  Tam oxu »
 • ZALA

  (Zaqatala) 1. əmiarvadı 2. dayıarvadı

  Tam oxu »
 • ZALAV

  zalav çekmağ: (Qax) dad çəkmək. – Mən zalav çekə qaldı, honun vəsiləri yidirmədilər

  Tam oxu »
 • ZALXUM

  (Dərbənd) salxım. – Ağadayının zalxumi çox iri uladi

  Tam oxu »
 • ZAMANAZU

  (Cəbrayıl) birdəfəlik. – A:dil zamanazu getdi

  Tam oxu »
 • ZAMBARA

  (Ağbaba) zarafatcıl

  Tam oxu »
 • ZAMBILDAĞ

  (Salyan) heyvanın qarnının altındakı və quyruğundakı tüklərə yapışıb qurumuş qığlar, şaqqıldaq. – Zambıldağ qoyında olır; – Zambıldağ qışda da olar, y

  Tam oxu »
 • ZAMBIR

  (Qazax) ağırtərpənən, tənbəl

  Tam oxu »
 • ZAMBURAQ

  (Tabasaran) xərək. – Zamburaqnan daş daşıtdülər

  Tam oxu »
 • ZANQU

  (Dərbənd) üzəngi

  Tam oxu »
 • ZA:RA

  (Bakı) guya. – Özin elə aparır ki, za:ra bı işdərdən heç xəbəri yoxdu

  Tam oxu »
 • ZA:RAM

  (Bakı) bax za:ra

  Tam oxu »
 • ZARAPBA-ZORRUX

  (İrəvan) səs-küy. – Evlərində zarapba-zorruxdan qulax tutulur

  Tam oxu »
 • ZA:RƏM

  (Bakı) bax za:ra. – Za:rəm ki, mən onnan ötrü mə:təlmişdim

  Tam oxu »
 • ZARILBATIL

  (Şəki) birdən, qəflətən. – Zarılbatıl daldan bir şillə ilişdirdim una, yerindəcə qaldı

  Tam oxu »
 • ZARINC

  (Şamaxı) 1. yalvaran 2. bədəncə zəif ◊ Zarınc olmağ – zəifləmək, bədəncə zəif olmaq. – Lap dayi zarınc olmusan

  Tam oxu »
 • ZARNAĞLIĞ

  (Cəlilabad) zarafat ◊ Zarnağlığ eləməy – zarafatlaşmaq. – Onda o, baləcə uşəğ idi, onnan zarnağlığ oxatan eləmişəm ki

  Tam oxu »