Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • NACAĞ

  (Bakı, Xaçmaz, İsmayıllı, Kürdəmir, Quba, Qusar, Salyan, Şamaxı) bax najax. – A balam, dur nacağı götür, bu eti çapeg (Bakı); – Naçaği vər, odun xırda

  Tam oxu »
 • NACAX

  (Culfa, Kürdəmir, Mingəçevir, Ordubad, Şahbuz) bax najax. – Nacax iti olsaydı, bu odunnarı əlbəhəl yarardım (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • NAÇAX

  I (Qazax) köhnə. – Biz bir naçax maşına minmişdix’ II (Culfa, Qazax, Oğuz, Zəngilan) xəstə. – Naçax getdix’cə xarablaşırdı (Oğuz); – Uşax naçaxdı (Zən

  Tam oxu »
 • NAÇAXLAMAX

  (Borçalı, Culfa, Gədəbəy, Qazax, Tovuz, Zaqatala, Zəngilan) xəstələnmək. – İman kişi böyün bərk naçaxlıyıb (Zəngilan); – Kazımı çağırmıyın, o naçaxlıy

  Tam oxu »
 • NAÇAXLIX

  (Borçalı, Culfa) xəstəlik. – Onu həməşə soyux tutor, naçaxlıx taper (Borçalı)

  Tam oxu »
 • NAÇURANI

  (Füzuli) ateist. – Nanəzar, sən naçuranı adamsan

  Tam oxu »
 • NADARATMA

  (Meğri) böyük <ilan>. – Quzeydə nadaratma ilannar çuxdı, hamma adama dəymiy

  Tam oxu »
 • NAFAXA

  (Çənbərək) yemək. – Nafaxasız qaldı Miskarın uşağı dünənnəri

  Tam oxu »
 • NAFCIL

  (Borçalı) ayaqqabı. – Nafcılın ipini bağla

  Tam oxu »
 • NAGAH-NAGAH

  (Daşkəsən) tək-tək, az-az. – Mən görən adamlar nagah-nagah qalıf

  Tam oxu »
 • NAĞ

  (Tovuz) dişi dəvə. – İftidada xəlq oldu külli kayınat, İnsan nağa mindi, nağ nə: mindi?

  Tam oxu »
 • NAĞALA

  (Culfa) bax navala

  Tam oxu »
 • NAĞAR

  I (Qazax) yekəqarın <adam>. – Bu adam çox nağardı II (Oğuz) dəf

  Tam oxu »
 • NAĞAŞ

  (Qafan) ala-bula. – Nağaş inəyin qıçı sınıf

  Tam oxu »
 • NAĞILAY

  (Bakı) bax naqolay (3-cü məna)

  Tam oxu »
 • NAĞILÇI

  (İmişli) aşıq. – Tək-tük adam nağılçı, çalğıçı gətirərdi toya

  Tam oxu »
 • NAĞILÇILIX

  nağılçılıx eləmax: (Şəki) boş, mənasız danışmaq. – Nağılçılığ eləmax yaxşı döyli

  Tam oxu »
 • NAĞILITUL

  (Meğri) nəhayət. – Nağılıtul, oğlan açer o sandığı

  Tam oxu »
 • NAĞILLAMAX

  (Şərur) nağıl etmək. – Uni anamgil nağılladı

  Tam oxu »
 • NAĞIM

  nağım atmağ: (Bakı) göz qoymaq. – Bı nə xəsyetdü səndə, hər şeyə nağım atırsan

  Tam oxu »
 • NAĞIZ

  I (Qax, Zaqatala) ana tərəfdən olan qohum II (Kürdəmir, Sabirabad) səfeh, düşüncəsiz, yersiz danışan

  Tam oxu »
 • NAĞIZ-NAĞIZ

  (Sabirabad) düşüncəsiz, yersiz. – Nağız-nağız danışma

  Tam oxu »
 • NAHAR

  (Xaçmaz, Quba) məcməyi. – Xörəyi gətirəndə buşqabları nahara quyub gətirillər (Quba); – Ana, bizim naharı Gülsüm xala apardı (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • NAXIROTARAN

  (Salyan) çöl quşu adı. – Malın içində naxırotaran vardı, uşağ qo:dı

  Tam oxu »
 • NAXIS

  (Ağdaş, Gədəbəy, Qazax, Laçın) bax nağız II. – Məcid naxısdu (Ağdaş); – Yaman naxıs adamsan (Laçın); – Naxıs danışmax peşan oluf (Laçın)

  Tam oxu »
 • NAXISDAMAX

  (Ağdam, Qazax) səfehləmək. – Məmməd lap naxısdıyıb (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • NAXISDIX

  (Ağdaş, Qazax) səfehlik. – Əli naxısdığ eli:r (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • NAXIŞ

  (Gədəbəy, İmişli, Mingəçevir, Oğuz, Saatlı, Şəki, Zaqatala) bəxt ◊ Naxışı gətiməx’ (Gədəbəy, Oğuz, Şəki) – bəxti gətirmək

  Tam oxu »
 • NAXIŞDI

  (Biləsuvar) işi düz gətirən, bəxtli

  Tam oxu »
 • NAXIŞKƏR

  (Cəlilabad) çəngəl. – Nadir xörəyi naxışkərnən ye:rdi

  Tam oxu »
 • NAXMİRƏ

  (Qarakilsə, Saatlı) minnət. – Naxmirə vırma, düzəlməz (Saatlı)

  Tam oxu »
 • NAXNA

  (Qax) heyvanın gözünün kənarında əmələ gələn yumru ət

  Tam oxu »
 • NAXUNA

  (Qafan) bax naxna. – Atın naxunasın kəs. – Bizim qatırın gözündə naxuna var

  Tam oxu »
 • NAJAX

  (Göyçay, Qubadlı, Mingəçevir) kiçik balta. – Dərviş deyir, iyirmi ildi bu najax məndədi (Qubadlı)

  Tam oxu »
 • NAKÖKLƏMƏK

  (İsmayıllı) zökəm olmaq

  Tam oxu »
 • NAQALMAĞAL

  (Başkeçid) səs-küy, qalmaqal

  Tam oxu »
 • NAQQADAN

  (Qarakilsə) inadla. – Mən dedim yoxdu, naqqadan dirəndi ki, verəssən

  Tam oxu »
 • NAQQAL

  I (Qazax, Quba, Naxçıvan, Salyan, Şərur) çoxdanışan, uzunçu. – Hasan çox naqqal adamdı (Qazax) II (Cəlilabad, Saatlı, Sabirabad, Yardımlı) lovğa, özün

  Tam oxu »
 • NAQQALÇƏ

  (Zaqatala) baldan bişirilən şirniyyat. – Bacım naqqalçə pişirmişdi

  Tam oxu »
 • NAQQALLAŞMAĞ

  (Saatlı) özünü öymək, lovğalanmaq. – Çox naqqallaşma, bı sən girən kol döyi

  Tam oxu »
 • NAQQALLIX

  I (Qazax, Naxçıvan) uzunçuluq. – Naqqallıx yaxşı döyül, a bajoğlu (Qazax) II (Gədəbəy, Qazax, Tovuz) tərslik

  Tam oxu »
 • NAQQALLUĞ

  (Quba) bax naqqallıx I. – Sən hər gün gəlib naqqalluğ ileyib gedirsən

  Tam oxu »
 • NAQQAS

  (Bolnisi) bax naqqal III. – Məmməd o qədər naqqas adamdı kın, tavaqqa da eli:rsən, eşitmir

  Tam oxu »
 • NAQQAT

  (İsmayıllı) ipəksarıyan <adam>

  Tam oxu »
 • NAQQULİ

  (Bakı, Sabirabad) uşaq oyunu adı. – Bəloğlan, sən ato:n cani, gedəg naqquli uynuyağ də (Bakı)

  Tam oxu »
 • NAQOLAY

  (Bakı) 1. nadinc 2. tərs 3. yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • NAQULAY

  I (Bakı) bax naqolay (1-ci məna) II (Bakı) bax naqolay (2-ci məna)

  Tam oxu »
 • NAL

  I (Bərdə, Cəlilabad, Kürdəmir, Qarakilsə, Ordubad, Şəmkir, Zəngilan) 1. eyvan sütunlarının başına qoyulan taxta 2

  Tam oxu »
 • NALALTI

  (Cəbrayıl) ev sütunlarının altına qoyulan taxta parçası

  Tam oxu »
 • NALÇA

  I (Astara, Bakı, Beyləqan, Biləsuvar, Borçalı, Cəlilabad, Dəvəçi, Füzuli, Hamamlı, Kürdəmir, Quba, Lənkəran, Salyan, Şamaxı, Şərur, Yardımlı) döşəkçə

  Tam oxu »