Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • YABAGÜL

  (Oğuz) evin damındakı baş tiri saxlayan ağac. – Bu ağaşdan yabagül çıxmaz, əyridi

  Tam oxu »
 • YABBAN

  (Çənbərək) yastı. – Otu yabban yığdım, xarab olajax yağış yağsa

  Tam oxu »
 • YADBUD

  yadbud eləməx’: (Şərur) xatırlamaq. – Kitablara baxıram, o şe:rrəri yadbud eli:rəm

  Tam oxu »
 • YADICA

  (Ağcabədi, Ordubad, Zəngilan) kötükcədən sonrakı nəsil. – Yadıca nəvəmizin oğlunun oğlunnan olan uşağa də:rix’ (Zəngilan); – Yadıca kötücədən sora ola

  Tam oxu »
 • YADYEMƏZ

  (Tərtər) üzüm növlərindən birinin adı. – Yadyeməz çox yaxşı üzümdü yemə:

  Tam oxu »
 • YAĞAL

  (Ordubad) açıq-qara. – Bizdər açıx qara irəngə yağal diyərıx

  Tam oxu »
 • YAĞALATOLLAMA

  (Hamamlı) bax yalağasalma. – Ə:, gedəy yalağatollama oynuyax

  Tam oxu »
 • YAĞANNIX

  (Qazax) yağmur. – Keçən il yağannığ az oldu

  Tam oxu »
 • YAĞAR

  I (Başkeçid, Borçalı) yağışlı. – Bu ay çox yağar keşdi (Borçalı) II (Şəmkir) yara

  Tam oxu »
 • YAĞARRIX

  (Gəncə, Qazax, Şərur) bax yağannıx. – Yağarrığ olsa, buranın taxılı bol olar (Şərur); – Bıldır yağarrığ az oluf, bi:l çox oluf (Qazax); – Yağarrıxdan

  Tam oxu »
 • YAĞDAN

  I (Bakı, Qazax, Naxçıvan, Ordubad) lampanın neft tökülən hissəsi. – Yağdanın tozunu sil (Bakı); – Lampanın yağdanını düzəltdim (Naxçıvan); – Yağdana n

  Tam oxu »
 • YAĞDAŞ

  (Şamaxı) bıçaq itiləyən daş, bülöv. – Yağdaşı gətir, əsgənəni itiliyim

  Tam oxu »
 • YAĞIR

  I (Gəncə, Gədəbəy) süründürməçi, borc alıb qaytarmaq istəməyən. – Nə yağır adamsıη, niyə üzmöysüη borcuηu? (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Tovuz) bax yağar II

  Tam oxu »
 • YAĞIRBEL

  (Cəbrayıl) beli yaralı (at). – Səni görüm yeddi yağırbel ata ürcah çıxasan

  Tam oxu »
 • YAĞIRRIX

  (Gəncə) süründürməçilik. – Heş bu qədər yağırrıx görməmişəm

  Tam oxu »
 • YAĞLAMAĞ

  (Tabasaran) ağlamaq. – Uşağ yağlayədi

  Tam oxu »
 • YAĞLAŞO:

  (Gəncə) yağı yuyulmamış çirkli qab-qacaq və ya əski. – Yağlaşo: qabı it yaladı

  Tam oxu »
 • YAĞLƏÇƏ

  (Dərbənd) bax yağlovçə. – Yağləçiyə tökərig yaği, yimağ bişirədig

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  yağlı gün: (Gəncə) məc. isti gün. – Bu yağlı gündə çuxa niyə geyirsən?

  Tam oxu »
 • YAĞLICA

  (Füzuli, Qax, Laçın, Oğuz, Salyan) yeməli dərman bitkisinin adı. – Yağlıcanı çiban üsdünə qoyallar (Salyan); – Yağlıcadan kətə pişirəcux (Qax); – Yağl

  Tam oxu »
 • YAĞLICAXOR

  (Şəki) tava. – Yağlıcaxoru qoy bura

  Tam oxu »
 • YAĞLICAN

  (Ucar) bax yağlıca. – Yağlıcanı təndirə sürtürük ki, çörək təndirə yapışıb torpaq qopartmasın

  Tam oxu »
 • YAĞLIKEŞ

  (Lerik, Lənkəran) ağartı tökmək üçün mis qab. – Yağlıkeşə süd tökəcəğəm (Lerik)

  Tam oxu »
 • YAĞLIQARA

  I (Bakı) yağı, hisi yuyulmamış çirkli qab-qacaq və ya əski. – Toyda yağlıqara qazan çox olur, uları yağlıqara əsgiynən yumağ olmaz II (Qazax, Mingəçev

  Tam oxu »
 • YAĞLITƏRƏ

  (Bakı, Lənkəran) yeməli yabanı otlardan birinin adı. – Yağlıtərə qutabını qatığınan yiyəllər (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • YAĞLO:ÇA

  (Bakı, Dəvəçi) bax yağlovçə

  Tam oxu »
 • YAĞLOVÇƏ

  (Dərbənd) sapılca

  Tam oxu »
 • YAĞLUĞ

  (Dərbənd) yaylıq. – Bu yağluğa baxıb görədü özünü yağluğudu

  Tam oxu »
 • YAĞLUĞAPARAN

  (Dərbənd) ilk nişan ◊ Yağluğaparan ələməg. – Əvvəla yağluğ aparan ələrig

  Tam oxu »
 • YAĞMA

  (Şəki) fındıq ağacı yarpaqları üzərində olan maye, şirə. – Yağma olan yerdə bal da yaxşı olur

  Tam oxu »
 • YAĞO:

  (İmişli, Ucar) tam inkişaf etməmiş, qurumuş (taxıl, pambıq). – Mən yağo: pambığı yığmıram (Ucar)

  Tam oxu »
 • YAĞSOY

  (Çənbərək) xörək yeyiləndən sonra qab-qacaqda donub qalmış yağ. – Cəmin yağsoyunu yuajam

  Tam oxu »
 • YAĞTİKANI

  (Cəbrayıl, Gəncə) tikanlı bitkilərdən birinin adı. – Əlimə yağtikanı batıf (Gəncə)

  Tam oxu »
 • YAĞTİKƏNİ

  (Xanlar) bax yağtikanı. – Yağtikəni tikənni otdu

  Tam oxu »
 • YAHAL

  (Biləsuvar) qarnının altı ağ keçi. – Yahalın qarnının altı ağ olar

  Tam oxu »
 • YAHOLUĞ

  (Ucar) pambıq sahəsində seyrək yer

  Tam oxu »
 • YAXA

  (Biləsuvar) tərəf

  Tam oxu »
 • YAXAÇAR

  (Ordubad) zeh açan xüsusi rəndə. – Qapı:n gözzəri:n yerin yaxaçarnan açallar

  Tam oxu »
 • YAXAL

  (Zaqatala) bülöv

  Tam oxu »
 • YAXALIX

  (Kəlbəcər) köynəyin döşünə tikilən əlavə parça. – Kö:nə: <köynəyə> yaxalıx salsan, kö:nəy mö:kəm olar

  Tam oxu »
 • YAXANTI

  (Başkeçid) çirkab

  Tam oxu »
 • YAXARMAX

  (Füzuli, Göyçay, Oğuz, Şamaxı) yalvarmaq. – Gülməmməd Əhmədə çox yaxardı (Şamaxı); – Çox yaxardım, o da razılıx verdi (Füzuli)

  Tam oxu »
 • YAXDAN

  (Basarkeçər, Cəlilabad, Gədəbəy, Goranboy, Kəlbəcər, Qazax, Ordubad, Tərtər) sandıq. – Yaxdana paltar qoyurux (Tərtər); – Nəyim var, hamısı bu yaxdand

  Tam oxu »
 • YAXINKEŞ

  (Bakı, Gəncə, Göyçay, Quba, Naxçıvan, Ordubad) boşqab. – Anam dünən üş dənə yaxınkeş aldı (Naxçıvan); – Yaxınkeş gətirin, pitini yiyəx’ (Gəncə); – Yax

  Tam oxu »
 • YAXINTI

  (Şamaxı) qabın dibində qalan yemək qalığı. – Boşqabın yaxıntısını pişiy yaladı

  Tam oxu »
 • YAXMA

  (Başkeçid, Borçalı) üzərinə yağ, şor və ya süzmə yaxılmış çörək parçası. – Ana, maηa yaxma ver (Başkeçid)

  Tam oxu »
 • YAXMAC

  (Bərdə, Biləsuvar) bax yaxma. – Nənəsi uşağa yaxmac verdi (Bərdə)

  Tam oxu »
 • YAXMAC-BILAMAC

  (Kürdəmir) başdansovdu. – İşi görəndə səliqəynən görəllər, yaxmac-bılamac eləməzdər

  Tam oxu »
 • YAXMAX

  I (Çənbərək, Karvansaray) batmaq (günəşə aiddir). – Gün yaxdı, bir iş görəmmədim (Karvansaray) II (Çənbərək, Dərbənd, Karvansaray) yandırmaq

  Tam oxu »
 • YAXMANC

  (Laçın) bax yaxma. – Çörəyi al, yaxmanc elə, ye

  Tam oxu »