Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PABBABACI

  (Ucar) şanapipik. – Pabbabacı çəmənniyə qommuşdu

  Tam oxu »
 • PABEDA

  (Salyan) kəlağayı növü adı. – Pabeda kəlağayısı hava rəngundə olur, künclərində də quş şəkli

  Tam oxu »
 • PAÇABƏND

  (Lənkəran, Şamaxı) alıcı quşların ayağına geydirmək üçün dəri ayaqlıq. – Quşuma gözəl paçabənd almışam (Lənkəran); – Qırğı paçabəndi qırıb qaçıb

  Tam oxu »
 • PAÇAX

  (Çənbərək, Gədəbəy) mal-qara ayaqlarının dərisi

  Tam oxu »
 • PAÇAL

  I (Xanlar) çatlamış meyvə. – Bu paçal meyvələri bir yerə topluyun, maηa lazımdı II (Borçalı, Dərbənd, Qazax) qoyun yatağı yanında (körpə quzular üçün)

  Tam oxu »
 • PAÇALLAMAX

  (Ağdam) çatlamaq. – Çox yağış yağdığınnan narrar paçalladı

  Tam oxu »
 • PAÇA:ŞIRMA

  paça:şırma oturmax: (Zaqatala) qıçını qıçının üstünə aşıraraq oturmaq

  Tam oxu »
 • PADALA

  (Qax) qoğalın bir növü

  Tam oxu »
 • PADAM

  (Qax) astana. – Padamda niyə oturıysın, içəri gəl

  Tam oxu »
 • PADIŞ

  I (Ağdam, Naxçıvan) 1. dırnaq (heyvanlarda) (Ağdam); – Dəvənin padışı olmaz (Naxçıvan) 2. mahmız (xoruzda)

  Tam oxu »
 • PADŞAH

  (Bərdə) toy məclisini idarə edən. – Bizim kətdə Hümbət adında bir kişi olur, o, toyda padşah olardı

  Tam oxu »
 • PAF

  (Şəmkir) fiziki cəhətdən zəif (adam)

  Tam oxu »
 • PAĞACA

  (Axalsxi) mayasız xəmirdən bişirilən çörək. – Pağacaya çox bişmək lazımdı

  Tam oxu »
 • PAĞIZ

  (Göyçay) ağılı bağlamaq üçün düzəldilmiş ağac

  Tam oxu »
 • PAĞIZLAMAX

  (Göyçay) pağız ilə bağlamaq. – Qardaşım ağılı pağızladı

  Tam oxu »
 • PAXAÇ

  (Borçalı) xörək adı. – Paxaç südnən, yağnan, şəkərnən, murtoynan pişər

  Tam oxu »
 • PAXAL

  (Qax) saman qırıntısı

  Tam oxu »
 • PAXALAY

  (Qax, Zaqatala) xörək adı. – Dayım məni paxalay yimağa çağırdı (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • PAXXAY

  (Ucar) təəccüb bildirən nida. – Paxxay, on yaşında uşağ iyirmi kilo buğdanı öyə apardı!

  Tam oxu »
 • PAXIMAX

  (Çənbərək) qovub salmaq, doldurmaq. – Qoruxçu malı dama paxıdı

  Tam oxu »
 • PAXIR

  (Salyan) nöqsan, eyib ◊ Paxırın açmağ – eybini söyləmək, başqasının yanında qüsurlarını açıb demək. – O:n paxırın açmağdansa, özünnən danış

  Tam oxu »
 • PAXLALAMMƏY

  (Cəlilabad) xırdalanmaq. – Bı daş nə tez paxlalandı

  Tam oxu »
 • PAXRAC

  (Qazax) uzunqulplu tava. – Paxracda bişmiş lovya hər yeməx’dən ləzətdidi

  Tam oxu »
 • PAJ

  (Ucar) anbar

  Tam oxu »
 • PAKI

  (Meğri) lay. – Adama iki pakı biçip çevirecesiz mən gəlincən

  Tam oxu »
 • PAQQALA

  (Qax) xörək adı

  Tam oxu »
 • PAQQOŞ

  (Qazax) igid

  Tam oxu »
 • PALAX

  I (Laçın) yabanı bitki adı II (Gədəbəy) gödəkboylu. – Palağ uşaxdı Əlinin gədəsi

  Tam oxu »
 • PALAMA

  (Kürdəmir) dirək, paya. – Palamaları yerə yaxşı bərkit, tərəcələr sımmasın

  Tam oxu »
 • PALAMAN

  (Cəbrayıl) bax palama. – Qurdun laxdalarını qurmağ üçün palaman qırmax lazımdı

  Tam oxu »
 • PALAMPAS

  (Qarakilsə) tənbəl

  Tam oxu »
 • PALAN

  (Bakı, Salyan) küçə. – Suraxanı palanının tinindəki öyləri uçurdub tıramvay çəkillər (Bakı)

  Tam oxu »
 • PALANBİZ

  (Xaçmaz) palanduz. – Palanbizi gətir, çüvəlin yırtığın tikim

  Tam oxu »
 • PALANKAŞ

  (Qax, Zaqatala) aşsüzən. – Düyünü palankaşda süzdüm (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • PALANKEŞ

  (Qax, Zaqatala) bax palankaş. – Düyüdən bir palankeş aş çıxdı (Qax)

  Tam oxu »
 • PALANKƏŞ

  (Qax, Zaqatala) bax palankaş. – Palankəşi gəti, aşı süzüm (Qax); – Bazardan palankəş aldım (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • PALANNAMAX

  (Qazax) qoyunun qarnının altını və baldırlarını qırxmaq. – Qoçu palanna

  Tam oxu »
 • PALANTÖKƏN

  I (Ağdam) qoz növü. – Bizdə palantökən var II (Xanlar) dağ yolunda yük heyvanlarının çətin keçdiyi yer, yolun narahat yeri

  Tam oxu »
 • PALAVAR

  (Basarkeçər) künc daşı (binada). – Öyü tix’məx’çin iki yüz dənə palavar lazımdı

  Tam oxu »
 • PALAZPARÇA

  (Dərbənd) kiçik palaz

  Tam oxu »
 • PALDA

  (Şamaxı) nişastadan bişirilmiş yemək. – Ay qız, paldanı doğra

  Tam oxu »
 • PALDAVA

  (Şamaxı) bax palda. – İş tərs tüşəndə paldava tiş çıxardar

  Tam oxu »
 • PALDIM

  (Şamaxı) minik heyvanlarında palanın irəli gəlməməsi üçün quşğuna köməkçi qayış. – Paldım ənni qeyişdən olur ki, atın qıçını kəsməsün

  Tam oxu »
 • PALƏNƏ

  (Bakı) avarçəkənlərin oturması üçün qayığın içində eninə bərkidilmiş taxta. – Diyəsən, palanə yerinnən çıxıb, uni yaxçi-yaxçi vur ki, mö:kəm olsun

  Tam oxu »
 • PALIMPAS

  (Bakı) aciz

  Tam oxu »
 • PALPAS

  (Xaçmaz) şındır. – Aldığım ət tamam palpasdı

  Tam oxu »
 • PALTA

  (Əli Bayramlı) bax palda. – Bu palta çox şirindü

  Tam oxu »
 • PALTARKESDİ

  (Bakı) ərə gedəcək qız üçün toy paltarı tikilmək münasibətilə keçirilən mərasim, yığıncaq

  Tam oxu »
 • PALTARKƏSDİ

  (Şamaxı) bax paltarkesdi. – Məni paltarkəsdiyə çağırmışdılar, ordan gəlirəm

  Tam oxu »
 • PALTAVA

  (Bakı, Kürdəmir) bax palda. – İş tərsə tüşəndə paltava tiş çıxardar (Bakı); – İş dara düşəndə de:llər paltava diş çıxarar (Kürdəmir)

  Tam oxu »