DULĞU

(Gədəbəy, Xanlar, Qazax)
bax dolğa
DULAĞARTI
DULQU

Digər lüğətlərdə