JENŞÉN

[ çin. ] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi. Vətəni Uzaq Şərq olan jenşen bitkisinin kötüyündə qiymətli dərman maddəsi olur.
JELONKAÇILIQ
JEST

Digər lüğətlərdə