JEST

[ fr. ]
1. Əl-qol hərəkəti.
2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət.
JENŞÉN
JETÓN

Digər lüğətlərdə