LAĞCIL

(Gəncə)
bax lağvaçıl . – Sən yaman lağcılsaη
LAĞBALAĞ
LAĞILBAZ

Digər lüğətlərdə