N


1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. bax en.
2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi. – Mən N. qəzasında pristav idim.
Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev.
Batalyonun qarşısında duran vəzifə N.
təpəsini tutmaqdan … ibarətdi. Ə.Vəliyev.

MÜZÜRR
NA...

Digər lüğətlərdə