NAÇAQLAMA

Naçaqlamaq”dan f.is.
NAÇAQ
NAÇAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə