NAÇARLIQ

dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında. [Ağa Məhəmməd şah Qacar:] Naçarlıqdan itaətə gələn düşmənlə müdara etmək aqil iş deyil.
Elə düşmənin bilmərrə kökünü kəsmək gərək. Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NAÇARLIQ çarəsizlik — əlacsızlıq
NAÇAR
NAÇİZ

Digər lüğətlərdə