NABUD

sif. [ fars. ] köhn. Olmayan, mövcud olmayan.
Qüvvətin varsa, yaşarsan məsud; Yoxsa, şəksiz, olacaqsan nabud. A.Səhhət.

NABƏLƏDLİK
NACAQ

Digər lüğətlərdə