NADÉL

[ rus. ] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq Rusiyada: kənd icmasında hər bir kəndli ailəsinin istifadəsinə verilmək üçün ayrılan kiçik torpaq hissəsi; kəsik.
İskəndərin atası əkinçi idi, 1-2 xalvar əlində nadel torpağı, qapısında iki boyun, yəni bir cüt öküzü, iki inəyi, 10-15 qoyun-keçisi, 6 da arı pətəyi var idi. E.Sultanov.
[Kəndlilər] axırda öz fikirlərini padşaha yazdılar.
Padşah kəndlilərin hərəsinə bir şırım nadel yer verdi. Qatır Məmməd”.

NADANLIQ
NADFİL

Digər lüğətlərdə