LüğətlərAzərbaycan dilinin izahlı lüğəti

NURLANDIRMAQ

f.
1. İşıqlı etmək, işıqlandırmaq.
Canlı bir məşəl; Qaranlıq gecəni nurlandırırdı. M.Rahim.
Göy üzünə səpələnmiş, çiçək kimi açılmış ulduzlar ətrafı nurlandırmışdı. Ə.Vəliyev.

2. məc. Maarifləndirmək, mədəniyyətə çağırmaq. Xalqı nurlandırmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NURLANDIRMAQ nurlandırmaq bax işıqlandırmaq
NURLANDIRMA
NURLANMA

Digər lüğətlərdə