QODUŞ

(Şəki, Zaqatala)
balaca saxsı qab. – Bir qoduş doşab varimizdi (Zaqatala); – Qoduşdə qatıx çaliylər (Şəki)
QODUR
QOĞ