ABİDƏ

i. 1. monument; memorial; (qəbiristanlıqda) tombstone, tomb; 2. (qədim mədəniyyət) monument; ədəbi abidə literary monument; yazılı abidə written monument

ABİDCƏSİNƏ
ABİDLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях