adi

olağan, sıradan

adət etmə
adres

Digər lüğətlərdə