ARD

ARD I is. Arxa, dal, hər şeyin geri tərəfdə olan yeri. Günəş çəkilərkən dağlar ardına; Üfüqlər qarardı, sular qarardı (S.Vurğun).

ARD II is. Başlanmış bir işin, şeyin davamı, dalı. Məqalənin ardı məcmuənin gələn nömrəsində dərc olunacaqdır.

ARA
ARXA

Digər lüğətlərdə