(Qax, Zaqatala)
qıf
← DABJO

(Zaqatala) papiros. – Dabjo aldım

DABRAĞ →

(Quba) çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi