Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUBUR sözün mənası.

(Quba)
qısaboy (adam)
← DUBALAĞ

(Quba) kələk, hiylə. – Mən hər şeyi bilədəm, mənə dubalağ gəlməginən

DUÇ →

(Qax) dəstə. – Bazara gediysin, mağa da bi duç ala alıp geti