Слово BAB в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Ərəbcədir, “tay” deməkdir (“tay-tuş” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← AZURİT

fr. azur – göy, mavi, lacivərd

BABACAN →

“Babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Həmin söz digər lüğətlərdə: