BAB

i. equal; ~ olmaq / gəlmək to be* equal (to); sənə bab ola bilməz He is not your egual

BAA
BABA

Digər lüğətlərdə