BAB

bab gəlməx’:
(Ağdam, Qarakilsə, Şuşa)
1. üstün gəlmək, qalib gəlmək (Ağdam, Şuşa). – Sən mq: bab gələmməzsəη (Ağdam); – Mq: bab gələn hələ anadan olmuyuf (Şuşa); 3. məc. cavab vermək, öhdəsindən gəlmək (Qarakilsə); – Ona bir bab gəldi ki, nə tə:r
AZPUÇUX
BABA

Digər lüğətlərdə