BAB

BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ.Nəsimi).

BAB II is. [ fars. ] Tay, bərabər. – Yox, əsla Alo, hər yana dönsə. Mənimki öz babımdır, tay-tuşumdur (S.Rəhimov).

AZI
BABA

Digər lüğətlərdə