BAB

BAB1

ə. 1) qapı; 2) əsərin fəsli; 3) mövzu, məsələ. Babi-ali Sultan Türkiyəsində mərkəzi hökumət.

BAB2

f. 1) layiq, yaraşan; 2) tay, cur; 3) barə, xüsus; 4) cəhət, səbəb.

BA
BABƏT

Digər lüğətlərdə