sif. Üç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.
← ÜÇDƏBİR

say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.

ÜÇDİLLİ →

sif. 1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən.