Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində TABAQ sözün sinonimləri.