AZAD

AZAD Azad, xoşbəxt xalqımın əzmindən vüsət alır; Mənə balam tək əziz könlümün diləkləri (S.Rüstəm); AZADƏ Bunlar asudə fikirli, azadə ruhlu bir insan olurlar (Çəmənzəminli); HÜRR (kl.əd.) [Səyahətçi:] Məncə hürr yaranmış Şərq qadınını bu halda xilas etməyə yeni bir peyğəmbər zühuru lazımdır (S.S.Axundov); MUXTAR (kl.əd.) Buna kim yol verəcəkdir ki, qız olsun muxtar (C.Cabbarlı); SƏRBƏST Firəngiz: Kaş mən sənin kimi sərbəst olaydım (C.Cabbarlı); MÜSTƏQİL, SUVEREN.

AZACIQ
AZADƏ

Значение слова в других словарях