Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÇİÇƏK

  gül

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏ

  güllənmə — göyərmə — yaşıllaşma

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏK

  güllənmək — göyərmək — yaşıllaşmaq

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLİ

  güllü

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLİ

  naxışlı

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLİK

  güllük

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLİK

  naxışlıq

  Tam oxu »
 • ÇİL

  xallı — ləkəli

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏ

  sulama

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏ

  səpələmə — sıçratma — fısqırtma

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏ

  damcılama — çiskinləmə

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏK

  səpələmək — sıçratmaq — fısqırtmaq

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏK

  sulamaq

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏK

  damcılamaq — çiskinləmək

  Tam oxu »
 • ÇİLİK

  çubuq — qələm

  Tam oxu »
 • ÇİLİKLƏMƏ

  qırma — doğrama — kəsmə

  Tam oxu »
 • ÇİLİKLƏMƏK

  qırmaq — doğramaq — kəsmək

  Tam oxu »
 • ÇİM

  tamam — sərasər

  Tam oxu »
 • ÇİMÇİŞƏ

  diksinmə — səksənmə — sarsıma

  Tam oxu »
 • ÇİMÇİŞMƏ

  iyrənmə — ürpəşmə

  Tam oxu »
 • ÇİMÇİŞMƏK

  iyrənmək — ürpəşmək

  Tam oxu »
 • ÇİMÇİŞMƏK

  diksinmək — səksənmək — sarsımaq

  Tam oxu »
 • ÇİMDİK

  burmanc

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  didmə — yolma

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  dartma — çəkmə — qopartma

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  burmanclama

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  burmanclamaq

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  didmək — yolmaq

  Tam oxu »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  dartmaq — çəkmək — qopartmaq

  Tam oxu »
 • ÇİMİR

  mürgü

  Tam oxu »
 • ÇİN

  dəryaz — kərənti

  Tam oxu »
 • ÇİN

  xeyli — çoxlu

  Tam oxu »
 • ÇİN

  doğru — həqiqət

  Tam oxu »
 • ÇİN

  pillə — qat

  Tam oxu »
 • ÇİN

  rütbə — dərəcə — titul

  Tam oxu »
 • ÇİN-ÇİN

  qat-qat — lay-lay

  Tam oxu »
 • ÇİNƏDƏN

  ur

  Tam oxu »
 • ÇİNİ

  farfor — saxsı

  Tam oxu »
 • ÇİNLƏMƏ

  yığma — qalaqlama — topalama

  Tam oxu »
 • ÇİNLƏMƏK

  yığmaq — qalaqlamaq — topalamaq

  Tam oxu »
 • ÇİNLİ

  doğru — həqiqi

  Tam oxu »
 • ÇİNLİ

  rütbəli — dərəcəli — vəzifəli

  Tam oxu »
 • ÇİNLİ

  oraqlı — dəryazlı

  Tam oxu »
 • ÇİRİŞ

  yapışqan

  Tam oxu »
 • ÇİRİŞLƏMƏ

  yapışdırma

  Tam oxu »
 • ÇİRİŞLƏMƏK

  yapışdırmaq

  Tam oxu »
 • ÇİRİŞLİ

  yapışqanlı

  Tam oxu »
 • ÇİRK

  palçıq — zığ — lil

  Tam oxu »
 • ÇİRK

  irin

  Tam oxu »
 • ÇİRK

  kir — zibil

  Tam oxu »