Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BÖHRAN

  qıtlıq

  Tam oxu »
 • BÖHRANLI

  ağır — qorxulu

  Tam oxu »
 • BÖHTAN

  iftira — şər

  Tam oxu »
 • BÖHTANÇI

  iftiraçı — şərçi

  Tam oxu »
 • BÖHTANÇILIQ

  iftiraçılıq — şərçilik

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  şöbə — seksiya

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  kəsmə — ayırma

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  hissə — parça

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  parçalama — ayırma

  Tam oxu »
 • BÖLMƏK

  parçalamaq — ayırmaq

  Tam oxu »
 • BÖLMƏK

  kəsmək — ayırmaq

  Tam oxu »
 • BÖLÜK

  parça — tikə — hissə

  Tam oxu »
 • BÖLÜM

  parça — pay — hissə

  Tam oxu »
 • BÖLÜNMƏZ

  bütöv — tam

  Tam oxu »
 • BÖLÜNMƏZLİK

  bütövlük — tamlıq

  Tam oxu »
 • BÖLÜŞDÜRMƏ

  paylama

  Tam oxu »
 • BÖYÜK

  əhəmiyyətli — mühüm — vacib

  Tam oxu »
 • BÖYÜK

  yekə — iri

  Tam oxu »
 • BÖYÜK

  güclü — təsirli — şiddətli

  Tam oxu »
 • BÖYÜK

  rəis — rəhbər

  Tam oxu »
 • BÖYÜKLÜK

  əhəmiyyətlilik — mühümlük — vaciblik

  Tam oxu »
 • BÖYÜKLÜK

  irilik — yekəlik

  Tam oxu »
 • BÖYÜKLÜK

  başçılıq — rəhbərlik

  Tam oxu »
 • BÖYÜKSÜZ

  başçısız — hamisiz

  Tam oxu »
 • BÖYÜKSÜZLÜK

  başsızlıq — hamisizlik

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏ

  artma — genişlənmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏ

  yüksəlmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏ

  uzanma — yetişmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏ

  güclənmə — şiddətlənmə — artma

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏK

  güclənmək — şiddətlənmək — artmaq

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏK

  yüksəlmək

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏK

  uzanmaq — yetişmək

  Tam oxu »
 • BÖYÜMƏK

  artmaq — genişlənmək

  Tam oxu »
 • BÖYÜR

  yan — tərəf

  Tam oxu »
 • BÖYÜRMƏ

  bağırma — qışqırma

  Tam oxu »
 • BÖYÜRMƏK

  bağırmaq — qışqırmaq

  Tam oxu »
 • BÖYÜRTÜ

  bağırtı — qışqırtı

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏ

  yoğnutma — şişirtmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏ

  tərbiyələndirmə — yetişdirmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏ

  iriləşdirmə — genişləndirmə

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏK

  yoğnutmaq — şişirtmək

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏK

  tərbiyələndirmək — yetişdirmək

  Tam oxu »
 • BÖYÜTMƏK

  iriləşdirmək — genişləndirmək

  Tam oxu »
 • BUCAQ

  künc — guşə

  Tam oxu »
 • BUCAQLI

  künclü — guşəli

  Tam oxu »
 • BUDAQ

  şaxə — qol

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMA

  şaxələnmə — qollanma

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMAQ

  şaxələnmək — qollanmaq

  Tam oxu »
 • BUDAQLI

  şaxəli — qollu

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  döymə — vurma — əzişdirmə

  Tam oxu »